Amerika’nın her eyaletinde firmanızı kurabiliyoruz.

Firma Kur

Sizin için neler yapıyoruz?

  • Eyalet tarafından dosyanın geri iade edilmemesi için, doldurduğunuz formların düzgün ve uygun şekilde incelemesini yapıyoruz.

  • Firmanız için koymak istediğiniz ismin araştırmasını yapıyoruz. Birinci seçenek uygun değilse, vermiş olduğunuz ikinci ismi araştırıyoruz. Her iki seçenek de uygun değilse, önceden başkası tarafından alındıysa, sizinle bağlantıya geçip, yeni seçenekler isriyoruz.

  • INC veya LLC kuruluşu için firmaya ait Articles of Incorporation/Organization belgesini firmayı kurmak istediğiniz eyaletin şartlarına göre hazırlıyoruz.

  • Bize gerekli bütün bilgileri verdikten 2-3 gün sonra, firmanın kurulmasını istediğiniz eyalete başvurunuzu yapıyoruz.

  • İşlemler normalden uzun sürerse, eyalet ile bağlantıya geçip, bir sorun olup olmadığını araştırıyoruz.

  • Yapılan başvuru sonucunda eyaletteki kayıtları takip ediyoruz ve eyalet çalışanları tarafından yapılan herhangi bir hata varsa, sizin adınıza eyaletle bağlantıya geçip, düzeltilmesini sağlıyoruz.

  • Eyalet tarafından onaylanan dokümanlara, kendi dosyanıza koyabilmeniz için, dijital ortamda hemen ulaşabileceksiniz.

  • Eyalet tarafından ulaştırılan orjinal belgeleri, seçtiğiniz posta metoduyla size ulaştırıyoruz.

Firma Kur

FİRMA ÇEŞİTLERİ

Sole Proprietorship LLC S Corp C Corp
Kurulması kolay, ama risklidir. Yeni kurulan işletmeler için ideal firma yapısıdır Çok fazla büyümeyi hedeflemeyen firmalar için idealdir Büyümeyi hedefleyen firmalar için ideal
Tek sahibi vardır, herhangi bir kuruma bildirmek gerekmez. Limitsiz üyeye sahip olabilir 100 ortağa kadar hissedar olabilir Sınırsız ortaklı olabilir
Ayrı bir vergi beyannamesi doldurmak gerekmez. Ayrı bir tüzel yapıdır, federal ve eyalet bazında bildirim gerektirir Ayrı bir tüzel yapıdır, federal ve eyalet bazında bildirim gerektirir Ayrı bir tüzel yapıdır, federal ve eyalet bazında bildirim gerektirir
Aleyhte açılabilecek mahkemelere karşı şahsi mallar korunmasızdır. Vergi kolaylığı ve davalara karşı şahsi mal varlığı koruma sağlar Bir defa vergilendirilir Çifte vergilendirme yapılır
Yatırımcı olarak üye alımı yapılabilir Esnek değildir Her türlü yatırımcıdan yatırım alabilir, kişisel mal varlıkları koruma altındadır
Büyümeyi hedefleyen firmalar için ideal değildir Tek sınıf hisse senedi basılabilir Esnek değildir
Kağıt işlemleri çoktur Kağıt işlemleri çoktur
Devamlı takip gerektirir Devamlı takip gerektirir
Firma Kur